Documentaire fotografie - Ron de Rooij

Identiteit in beweging   -   individualiteit   -   autonoom zijn 

Identiteit in beweging info:

Identiteit, het beeld dat iemand van zichzelf heeft en dat wat uniek en eigen is aan iemand. Er zijn verschillende soorten identiteit zoals o.a. persoonlijke, sociale, genetische, culturele, nationale en online identiteit.

Identiteit is de som van wat ons kenmerkt. Identiteit draagt er aan bij dat je voor jezelf en voor anderen identificeerbaar wordt. Identiteit is ook de manier waarop je de wereld duidt.

Individualiteit is één van de basisbehoeften van mensen en is gericht op het ontdekken van de eigen identiteit als afzonderlijk individu die anders is dan die van andere personen.

Nature, erfelijkheid en aanleg en nurture, leefomgeving en opvoeding zijn van invloed op identiteitsvorming.

Andere invloeden op identiteitsvorming kunnen zijn:

• Conditionering, onder 'geconditioneerd gedrag' wordt verstaan gedrag dat is aangeleerd en gewoonte wordt, o.a. beïnvloeding door de omgeving, cultuur, godsdienst, maatschappij, politiek, consumptiemaatschappij, media en het internet. De mens wordt ‘geprogrammeerd’ waardoor sturing mogelijk wordt en dit invloed heeft op keuzes.

• Het determinisme, de leer dat alles bepaald wordt door eerdere gebeurtenissen volgens vaststaande oorzaken sluit de menselijke vrije wil uit omdat heden en verleden vastliggen.

• Onze samenleving is multicultureel, de dialoog over normen en waarden die cultuur gebonden zijn kunnen invloed hebben op identiteit.

• Een DNA-test doen om je etnische afkomst te achterhalen kan verrassend en verhelderend zijn.

• Kennis en bewustwording dat kan leiden tot meer emancipatie en begrip over intersekse personen, LHBTI+’s.

Identiteit in beweging is een proces van voortschrijdend inzicht en ontwikkeling waarop wij zelf invloed hebben.

Autonoom zijn, zelfstandig onafhankelijk eigen keuzes maken en doelen stellen en daarvoor verantwoordelijk zijn. Dichtbij jezelf blijven, zelfbewustzijn, omgaan met ambivalentie, gevoelig voor anderen en flexibel zijn.


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Folibee