Documentaire portret fotografie - Ron de Rooij

IDENTITEIT IN BEWEGING   -   identiteitsontwikkeling         

Individualiteit is één van de basisbehoeften van mensen en is gericht op het ontdekken van de eigen identiteit als afzonderlijk individu die anders is dan die van andere personen. Persoonlijkheidskenmerken zijn o.a. karakter, temperament en aanleg. Identiteit is de som van wat ons kenmerkt en draagt er aan bij dat je voor jezelf en voor anderen identificeerbaar wordt en is de manier waarop je de wereld duidt. Het is ook gevoelens van vrijheid in afhankelijkheid, verlangen naar erkenning en nuttig voelen.

Er zijn verschillende soorten identiteit zoals o.a. persoonlijke, sociale, geloof, culturele en nationale. Nature (erfelijkheid en aanleg) en nurture (leefomgeving en opvoeding) zijn van invloed op identiteitsvorming. Andere invloeden kunnen o.a. zijn:

• Conditionering, het gedrag dat is aangeleerd en gewoonte wordt, o.a. beïnvloeding door de omgeving, cultuur, godsdienst, politiek, consumptiemaatschappij, media en het internet.

• Het determinisme, de leer dat alles bepaald wordt door eerdere gebeurtenissen volgens vaststaande oorzaken sluit de menselijke vrije wil uit omdat heden en verleden vastliggen.

• Normen en waarden die cultuur gebonden zijn.

• Door dubbele wortels kan een meervoudige identiteit ontstaan.

• Doordat je deel uit maakt van verschillende sociale systemen is identiteit meervoudig van karakter.

• Een DNA-test om je etnische afkomst te achterhalen.

• Kennis en bewustwording kan leiden tot meer emancipatie en begrip over lhbtqia+'s.

• Sociale media platformen en online identiteit.

• In een bubbel leven.

• Hokjesdenken.

Identiteitsontwikkeling speelt een belangrijke rol in alle levensfasen en is een proces van ervaringen, ontwikkeling, voortschrijdend inzicht en eigen keuzes maken.

Autonoom zijn, zelfstandig onafhankelijk eigen keuzes maken, doelen stellen en daarvoor verantwoordelijk zijn. Dichtbij jezelf blijven, zelfbewust zijn, omgaan met ambivalentie, flexibel en gevoelig voor anderen zijn. Gemixte, meervoudige identiteit koesteren, omarmen en grenzen overstijgen. Autonoom zijn we altijd in samenspel met anderen, iets kunnen  toevoegen is een belangrijk stuk mens-zijn. - De mens is een mens door andere mensen (Ubuntu). -
Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Folibee